Solidança participa a la II Conferència Internacional sobre el rol de les entitats socials en la gestió del residu tèxtil a Soissons (França)

Aquest mes de desembre Solidança va participar a la II Conferència Internacional sobre el rol de les entitats socials en la gestió del residu tèxtil, organitzada per RREUSE amb la col·laboració d’Emmaüs França i Le Relais. La conferència va tenir lloc els dies 10 i 11 de desembre a Soissons, França, i va comptar amb la presència de 70 participants provinents de 14 països. Solidança hi va participar junt amb 3 organitzacions més d’AERESS.

La iniciativa té com a objectiu enfortir a nivell tècnic i estratègic a les entitats socials que gestionen el residu tèxtil, creant el context idoni per a compartir experiències i coneixement, així com analitzar les tendències del sector, riscos i oportunitats a nivell europeu.

20151210_140015

Solidança va participar a la taula rodona sobre Estat del mercat, cooperació i innovació, que s’encarregava d’analitzar la situació actual del mercat del residu tèxtil i l’evolució del sector. Durant el primer dia es van posar en comú la diversitat de realitats a nivell europeu i es va posar de relleu que algunes de les dificultats i fortaleses són comunes a totes les entitats del sector.

Des de RREUSE es va presentar el posicionament de les entitats de la xarxa davant de la gestió del tèxtil usat que pretén fer una defensa del tipus de gestió desenvolupada pel sector, centrada en el compliment d’una sèrie de criteris socials, econòmics i ambientals.

L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient selecciona Solidança per a realitzar els tallers de “Reparat, millor que nou” als municipis metropolitans

El PROGREMIC 2007-2012 i el PMGRM 09-16, estableixen com a objectius la prevenció de residus, tant des de la vessant de la no generació com de la reutilització per allargar la vida útil dels materials i evitar així que esdevinguin residus.

Alhora resalta que hi ha diverses fraccions, anomenades Altres residus, com els voluminosos, els RAEE i la roba, que representen el 27% dels residus generats, que amb diverses actuacions poden ser susceptibles de prevenció via reparació, reutilització i/o recuperació. Si bé les RAEE estan subjecte a uns mínims d’índex de reutilització, la resta no est’a fixada. El potencial de prevenció recollit en el PROGREMIC és de 4%, és a dir, és el grup amb més potencial de prevenció que les altres fraccions recollides selectivament.

En aquesta línia de prevenció, l’Entitat del Medi Ambient (EMMA) està implementant diverses campanyes per a afavorir que els obejctes no es llencin fins que hagin esgotat la seva vida útil, com Millor que Nou, 100 vell (de la qual Solidança hi té subscrit el conveni); Reparat, Millor que nou; Millor que nou a l’escola i foment i suport als mercats d’intercanvi d’objectes en els municipis metropolitans.

Enguany, l’EMMA vol apropar més l’experiència de Reparat, millor que nou als municipis metropolitans interessats en ensenyar a fer reparacions d’objectes quotidians a la ciutadania. Solidança ha estat seleccionada per a impartir aquests tallers pel 2010 i 2011.

Per més informació: residus@solidanca.cat