Des del mes de març, Solidança ofereix un nou servei de recollida de tòners.

Recollida i reutilització de tòners

Els tòners d’impressora comporten una problemàtica ambiental específica pel seu potencial de contaminació si no reben un tractament específic, com a residus perillosos. En canvi, ens ofereixen possibilitats de negoci i per a la inserció laboral, si en fem una recollida selectiva i facilitem la seva reutilització. El nou servei s’ha iniciat amb la recollida al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, tot i que en breu esperem arribar a més punts de recollida.

Tothom que ho vulgui pot dur els seus tòners i cartutxos d’impressora a la seu de Solidança.