Dades Tancament Programa Incorpora 2015

937 persones ateses, 197 persones incorporades a l’empresa ordinària amb un contracte de treball, 609 empreses visitades, 66 empreses contractants i 225 ofertes de treball gestionades. Aquest és el treball realitzat des de SOLIDANÇA a través del Programa Incorpora d’Obra Social “la Caixa”.

Des de 2009, l’Associació Solidança participa al Programa Incorpora de “la Caixa”, un programa d’intermediació laboral que té com a objectiu facilitar la integració laboral a persones en situació d’exclusió social.

Aquesta iniciativa es caracteritza per combinar de forma òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l’èxit en la inserció de diferents col·lectius. En el cas de l’Associació Solidança els col·lectius atesos són: Dones i famílies monoparentals, dones víctimes de violència masclista, joves en fracàs escolar, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i immigrants.

Per aconseguir-ho, s’ha desenvolupat un model en xarxa d’entitats, i una xarxa solidària d’empreses que fomenten, en la seva política d’empresa i entre el seu equip, la responsabilitat social empresarial. D’aquesta manera, empreses i entitats treballem junts amb un objectiu comú.

Mitjançant aquesta xarxa, Incorpora ofereix un servei integral gratuït per a l’empresa a través de tècnics d’inserció laboral de les entitats que li proporcionen tot l’assessorament necessari i ple recolzament a totes les fases del procés: des de la selecció fins a la completa integració al lloc de treball.

Els bons resultats aconseguits ens animen a seguir treballant per arribar a més persones de la comarca, aconseguir més insercions i ampliar i fidelitzar la xarxa d’ empreses.

incorpora

PUNT FORMATIU del PROGRAMA INCORPORA

Solidança, com a Punt Formatiu de la xarxa del Programa Incorpora, ha posat en marxa 3 formacions en Gestió i Manipulació de Residus Urbans i Industrials.

El Programa Incorpora  té com objectiu facilitar l’accés a l’ocupació a col·lectius en risc o situació d’exclusió social. Es basa en les necessitats del teixit social i empresarial per garantir una bona integració de la persona en l’empresa. En aquesta sentit, Solidança, com a Punt Formatiu Incorpora, pretén formar els alumnes per millorar la seva ocupabilitat per aconseguir i mantenir un lloc de feina. Amb aquest objectiu, s’inicia aquest 2015 el curs pilot de Gestió de Residus Industrials i Urbans (270h.), dins de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de l’Obra Social de la Fundació Bancària “La Caixa”. Una formació dual tècnica i transversal que inclou les pràctiques laborals en empreses del sector de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

PFI

Una dada remarcable i que ens esperona a continuar amb les formacions són les dades d’inserció aconseguides, doncs el 50% dels i les alumnes han trobat feina al finalitzar el curs.