Solidança participa al primer debat sobre residus a Manresa.

capcal_urbanwinsSolidança participa en la primera jornada d’àgores ciutadanes organitzades per l’Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per la Gestió de Residus amb motiu de la participació al projecte UrbanWINS.

El projecte UrbanWINS, finançat per la Unió Europea, té l’objectiu de desenvolupar i provar mètodes que permetin dissenyar i implementar plans estratègics eco-innovadors sobre prevenció i gestió de residus sobre el consum de recursos a vuit cuitats: Cremona, Albano Laziale, Pomezia i Torino (Itàlia); Leiria (Portugal); Bucarest (Romania) i Manresa i Sabadell. Hi participen l’Ajuntament de Manresa, juntament amb el Consorci del Bages per la Gestió de Residus, el CTM (Centre Tecnològic de Manresa), l’Ajuntament de Sabadell.

Les àgores ciutadanes han estat compostes d’unes sessions de debat i de treball en les quals es vol comptar amb la participació de totes les entitats convidades, per tal de donar tots els punts de vista sobre el tema i ajudar-los a definir conjuntament les prioritats de Manresa en matèria de residus.

La segona sessió se celebrarà el pròxim 3 de juliol on finalment s’identificaran les prioritats de la ciutat sobre la reducció i el reciclatge de residus.

 

2db88e2346c1e61958729df3c97fa88d (1).jpg

 

 

Anuncis

Solidança recull 1.646 tones de residu tèxtil municipal a través dels contenidors de Roba Amiga durant el 2015

L’augment del 22% en el total de roba recollida ha permès la creació de 3 llocs nous de treball d’inserció.

Els esforços per a la millora contínua del servei de recollida de roba han donat els seus fruits, i des de Solidança estem orgullosos de compartir amb tots vosaltres aquesta bona notícia: el 2015 el tanquem assolint una recollida de 1.646 tones de roba, amb un espectacular increment de la recollida d’un 22%. Darrera d’aquest bon indicador hi ha molta feina, doncs ha implicat la incorporació de nous municipis, un major esforç per part de l’equip de recollides per poder evitar furts de roba i incidències, i alhora la realització de campanyes de sensibilització als municipis durant tot l’any.

Per Solidança aquestes dades es tradueixen en nous llocs de treball per desenvolupar itineraris d’inserció per a persones en risc d’exclusió i, a més, en una millora en la gestió ambiental dels municipis.

imatge aeress modificada definitiu

Solidança guanya el concurs per a la recollida de la roba d’Igualada

Solidança ha guanyat el concurs públic per a la recollida i gestió del residu tèxtil al municipi d’Igualada, el que significa col·locar 15 contenidors Roba Amiga al municipi. Els beneficis de la gestió d’aquest residu permetrà la contractació de persones en risc d’exclusió d’aquesta ciutat, així com el lliurament de roba per a cobrir les necessitats dels Serveis Socials. Cal destacar el treball en xarxa entre Càritas Igualada, Solidança, i Serveis Socials d’Igualada per donar suport a les persones més vulnerables.

Igualada brLa reutilització i el reciclatge tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats pels ciutadans, atorgant una segona vida a una roba que d’una altra manera aniria a parar a l’abocador (cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea). La recollida de roba és un servei gratuït per al municipi i significa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans.

Des de l’inici de la seva activitat a Catalunya fa gairebé 15 anys, l’objectiu de Roba Amiga és gestionar de manera eficaç les donacions de roba usada, incentivar-ne un consum responsable. Un procés de reutilització que es realitza a través de la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social, persones derivades dels Serveis Socials dels municipis col·laboradors amb els contenidors de Roba Amiga instal·lats.

Pàgina web ROBA AMIGA

Visita guiada a la deixalleria de Viladecans dels alumnes del curs de RAEE

Els alumnes del curs de RAEE de Solidança van fer una visita guiada a la deixalleria de Viladecans el passat 22 de juliol.
En aquestes visites s’explica el funcionament de la deixalleria i de l’espai Viladecans Repara i el seu objectiu és sensibilitzar els alumnes en la gestió de residus i veure un cas pràctic del seu tractament.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

.

El nou Decret de RAEEs: Una oportunitat per a la inserció laboral a través de la PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS

El divendres 20 de febrer va ser aprovat el nou Reial Decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs), que transposa a la legislació nacional la Directiva 2012/19 / UE del Parlament Europeu i del consell, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics i amb el qual s’obre una nova etapa plena de reptes per a la gestió d’aquests residus.

Els objectius d’aquest nou RD són els de millorar la gestió dels RAEEs per tal de permetre un major reciclatge, i ara també prevenció de residus amb la reutilització, i minvar així l’impacte ambiental d’aquests residus. Actualment es recullen només un 30% dels residus d’aparells que es generen, això comporta una sèrie de riscos pel medi ambient i la salut, per tant el nou RD estableix diversos mecanismes per tal de millorar la recollida, la gestió i la traçabilitat d’aquests residus.

Reial decret (1)Solidança durant el 2014 ha participat de forma activa en el comitè de RAEE’s d’AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economia Social y Solidaria) com a grup d’interès, assessorant al Ministerio de Medio Ambiente per tal que la transposició de la Directiva Europea 2012/19/EU fos el més favorable possible a la preparació per a la reutilització de residus d’electrodomèstics. Finalment aquest aspecte ha quedat recollit en el text publicat el 20 de febrer, que inclou percentatges mínims de reutilització i importants percentatges de recollida. Aquesta és una gran notícia per al medi ambient ja que aquest objectiu allargarà la vida de molts aparells i reduirà la gestió fraudulenta de tones de residus.

????????????????????????????????????

En concret, quant a objectiu de recollida s’estableix el 85% dels RAEE generats a partir de 2019 i es tractin valoritzant, almenys, entre el 70% i el 85% del seu pes, segons les categories de residus. Quant a objectius específics de preparació per a la reutilització del 2% (per la fracció 4, els grans electrodomèstics), i del 3% (per a la fracció sis, aparells d’informàtica) a partir de 2017, quedant això sí, sense objectius específics altres fraccions de RAEEs com per exemple la fracció 1 (neveres i aparells de fred), amb una alt potencial per a la reutilització.

A més, des de Solidança valorem molt positiu el reconeixement explícit que fa aquest nou RD a les entitats socials, reconeixent així la labor i l’experiència de dècades en la preparació per a la reutilització d’aquests aparells i altres residus, amb fins socials i com a generació d’ocupació i inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Aquest nou marc legal, doncs, afavoreix la millora de la gestió dels RAEEs i alhora la creació de green jobs amb les activitats de preparació per a la reutilització de RAEEs, amb els beneficis socials, econòmics i ambientals que comportarà. Som optimistes i des de Solidança apostem per a ser referents en la PREPARACIÓ PER A LA REUITILITZACIÓ DE RAEES AMB FINS SOCIALS.

EXPERIÈNCIA PILOT pionera permet que es puguin REUTILITZAR ELS ELECTRODOMÈSTICS

Prova Pilot RAEE (1)Solidança, en col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecans va posar en marxa el passat mes de gener un projecte pioner a Catalunya. Es tracta d’una iniciativa de reutilització de RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) a la deixalleria municipal de Viladecans. El projecte a més compta amb la col·laboració dels SIGs de RAEE ECOTIC i ECOLEC, amb els que s’ha signat conveni. Aquesta experiència pilot pionera permet que es puguin reutilitzar els electrodomèstics que entreguen els usuaris in situ, fent així de la deixalleria un espai de prevenció i no només de recollida i emmagatzematge de residus.

Els aparells es comproven, reben els arranjaments necessaris i es netegen, després són enviats a la botiga que Solidança té a Sant Joan Despí.

Prova Pilot RAEE (3)Amb aquest projecte, que s’alinea amb els nous objectius de reutilització establerts pel Reial Decret 110/2015, aconseguim no solament contribuir a reduir l’impacte ambiental dels residus, sinó que donem suport a la creació de llocs de treball en col·lectius d’especial sensibilitat.

La preparació per a la reutilització de residus elèctrics o electrònics de la deixalleria de Viladecans ha permès, fins al moment, allargar la vida útil a 237 aparells amb una massa total de 2290 kg. Això suposa una important prevenció de residus i per tant una disminució de l’impacte ambiental de la seva gestió.

D’altra banda la preparació per a la reutilització permet la generació de llocs de treball de persones en risc d’exclusió, i la venda d’aparells de segona mà a preus assequibles per a persones amb pocs recursos econòmics.