Presentació

Solidança Treball EI, SL, és una empresa d’inserció fundada l’any 2006, promoguda per l’Associació Solidança.

L’Associació Solidança, des de la seva fundació el 1997 a Sant Joan Despí, treballa per donar suport als més desfavorits de l’entorn i per assolir que la persona aconsegueixi l’autonomia personal suficient per incorporar-se a l’empresa ordinària i pugui tenir una participació social activa.

La filosofia de l’Associació s’ha transmès a l’empresa d’inserció. Així, a SOLIDANÇA s’acullen persones que es veuen excloses del món laboral normalitzat i que difícilment poden tornar a accedir-hi degut a la pèrdua o falta d’habilitats personals i laborals, manca de preparació o qualificació professional, Aquestes competències no es poden adquirir de nou si no és a través d’un programa d’inserció personalitzat.

L’obra social es realitza a través d’activitats relacionades amb el medi ambient.